چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۱۸:۵۷

تأکید استاندار اصفهان بر تداوم توسعه اماکن ورزشی در سراسر استان/نقشه حرکت ورزش استان تهیه و تدوین شود

استاندار اصفهان گفت: باید بدانیم هر رشته ورزشی امروز چه وضعیت و شرایطی دارد، یا اعتبارات، امکانات و جایگاه ملی، چالش‌ها و فرصت‌ها و همچنین بضاعت هر رشته و هیئت ورزشی چگونه است.

استاندار اصفهان گفت: باید بدانیم هر رشته ورزشی امروز چه وضعیت و شرایطی دارد، یا اعتبارات، امکانات و جایگاه ملی، چالش‌ها و فرصت‌ها و همچنین بضاعت هر رشته و هیئت ورزشی چگونه است.

۲ خرداد ۱۴۰۲