یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۰۹:۵۳:۳۴

تأکید استاندار اصفهان بر تدوین سند گردشگری و تقویم گردشگری استان و ایجاد صندوق حمایت از گردشگری/برقراری پرواز مستقیم اصفهان_مسقط

دکتر مرتضوی ضمن تأکید بر تنظیم و تدوین سند جامع گردشگری اصفهان، گفت: صندوق حمایت از گردشگری با ساختار مشخص در استان تعریف شود تا هزینه‌هایی که در حوزه گردشگری به دلیل نداشتن متولی زمین مانده است اجرایی شوند‌.

دکتر مرتضوی ضمن تأکید بر تنظیم و تدوین سند جامع گردشگری اصفهان، گفت: صندوق حمایت از گردشگری با ساختار مشخص در استان تعریف شود تا هزینه‌هایی که در حوزه گردشگری به دلیل نداشتن متولی زمین مانده است اجرایی شوند‌.

۱۴ آبان ۱۴۰۲