چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۰۱:۳۳

تأکید استاندار اصفهان بر تدوین کار ویژه در آموزش و پرورش درحوزه توسعه فرهنگ نماز

استاندار اصفهان با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در پرورش دینی دانش آموزان، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه نماز بایستی از دوران کودکی اتفاق بیفتد تا سبک زندگی فرد بر اساس این اصل مهم شکل بگیرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در پرورش دینی دانش آموزان، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه نماز بایستی از دوران کودکی اتفاق بیفتد تا سبک زندگی فرد بر اساس این اصل مهم شکل بگیرد.

۱۴ تیر ۱۴۰۲