سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۲۹:۱۲

تأکید استاندار اصفهان بر حضور میدانی مدیران به منظور رصد بازار

استاندار اصفهان در ستاد تنظیم بازار استان بر حضور میدانی مدیران مرتبط، جهت نظارت، رصد و پیش بینی قیمت ها در بازار تأکید کرد.

استاندار اصفهان در ستاد تنظیم بازار استان بر حضور میدانی مدیران مرتبط، جهت نظارت، رصد و پیش بینی قیمت ها در بازار تأکید کرد.

۸ اسفند ۱۴۰۱