چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۰۶:۲۲

تأکید استاندار اصفهان بر مبارزه قاطعانه شهرداران با فساد و رانت در شهرها

دکتر مرتضوی گفت: اگر شهردار به عنوان موتور پیشران در شهر، بتواند صلابت خود در مبارزه با رانت و فساد را به صورت ویژه به بدنه شهرداری و کارکنان منتقل کند مردم نیز همراه او خواهند بود.

دکتر مرتضوی گفت: اگر شهردار به عنوان موتور پیشران در شهر، بتواند صلابت خود در مبارزه با رانت و فساد را به صورت ویژه به بدنه شهرداری و کارکنان منتقل کند مردم نیز همراه او خواهند بود.

۲۶ اسفند ۱۴۰۱