سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۵۳:۳۵

تأکید استاندار اصفهان بر مردمی سازی برنامه‌های کنگره شهدا/ تربیت نسل افتخارآفرین دستاورد اصلی کنگره شهدا است

استاندار اصفهان گفت: دستاورد اصلی برگزاری کنگره، نسلی است که ذیل این برنامه‌ها تربیت می‌شوند، از این رو طراحی و اجرای این برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که در باور مردم به فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر بگذارد.

استاندار اصفهان گفت: دستاورد اصلی برگزاری کنگره، نسلی است که ذیل این برنامه‌ها تربیت می‌شوند، از این رو طراحی و اجرای این برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که در باور مردم به فرهنگ ایثار و شهادت تأثیر بگذارد.

۱۲ آبان ۱۴۰۲