پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۵۸:۰۴

تأکید استاندار اصفهان بر مردمی سازی حوزه فرهنگ

استاندار اصفهان با تأکید بر ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، گفت: در این راستا راهی جز مردمی کردن فعالیت‌های حوزه فرهنگ نداریم.

استاندار اصفهان با تأکید بر ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، گفت: در این راستا راهی جز مردمی کردن فعالیت‌های حوزه فرهنگ نداریم.

۷ اردیبهشت ۱۴۰۲