شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۲۱:۳۷

تأکید استاندار اصفهان بر نگاه سیاسی و اجتماعی به حج در راستای بهره‌مندی مناسب‌تر از این آیین الهی

استاندار اصفهان با تأکید بر نگاه سیاسی و اجتماعی به حج، گفت: حج باید در بعد سیاسی نگاه وحدت جهان اسلام و مقابله با ظالمین و کفار و در بعد اجتماعی نگاه حمایت از ملل مستضعف دنیا را در ما زنده کند.

استاندار اصفهان با تأکید بر نگاه سیاسی و اجتماعی به حج، گفت: حج باید در بعد سیاسی نگاه وحدت جهان اسلام و مقابله با ظالمین و کفار و در بعد اجتماعی نگاه حمایت از ملل مستضعف دنیا را در ما زنده کند.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲