سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۲:۱۲:۴۷

تأکید استاندار اصفهان بر پشتیبانی تمامی دستگاه‌های اجرایی از مجموعه بهزیستی

استاندار اصفهان در شورای اداری استان گفت: برای پشتیبانی از مجموعه بهزیستی نیز بایستی تمامی دستگاه‌های اجرایی بضاعت‌های خود را به میدان بیاورند.

استاندار اصفهان در شورای اداری استان گفت: برای پشتیبانی از مجموعه بهزیستی نیز بایستی تمامی دستگاه‌های اجرایی بضاعت‌های خود را به میدان بیاورند.

۲۴ تیر ۱۴۰۲