شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۳۳:۲۱

تأکید استاندار اصفهان بر کاهش آسیب‌های اجتماعی در مدارس

استاندار اصفهان گفت: ابزارهای محرکی که ممکن است دانش‌آموزان را در معرض آسیب قرار دهد شناسایی شده و از دسترسی به آن‌ها جلوگیری شود.

استاندار اصفهان گفت: ابزارهای محرکی که ممکن است دانش‌آموزان را در معرض آسیب قرار دهد شناسایی شده و از دسترسی به آن‌ها جلوگیری شود.

۱ خرداد ۱۴۰۲