دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
۰۹:۰۰:۱۷

تأکید ریاست‌جمهوری در بررسی و انجام اقدامات جهت کاهش آلودگی هوای اصفهان/تشکیل قرارگاه مشکلات استان اصفهان در سطح ملی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: تأکید ریاست‌جمهوری بر پیگیری و کاهش شرایط آلودگی هوای اصفهان است و مجموعه‌های دولتی را مکلف کرده‌اند در این مسیر با تمام توان یاری رسان باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: تأکید ریاست‌جمهوری بر پیگیری و کاهش شرایط آلودگی هوای اصفهان است و مجموعه‌های دولتی را مکلف کرده‌اند در این مسیر با تمام توان یاری رسان باشند.

۵ دی ۱۴۰۲