شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۲۲:۳۱:۲۷

تأکید معاون استاندار اصفهان بر بازیابی و ارتقای تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات صنعت نساجی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بازیابی، ارتقای تکنولوژی و به روزشدن ماشین آلات و تجهیزات در صنعت نساجی ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بازیابی، ارتقای تکنولوژی و به روزشدن ماشین آلات و تجهیزات در صنعت نساجی ضروری است.

۷ خرداد ۱۴۰۲