چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۲۳:۴۲

تأکید معاون استاندار اصفهان بر تسهیل مسیر بازگشت افراد بهبودیافته از دام اعتیاد به جامعه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: یکی از انگیزه هایی که می تواند به بازگشت فرد بهبودیافته از اعتیاد به جامعه کمک کند؛ اشتغال است که فرد را دلگرم و از لغزش دوباره او به سمت مواد مخدر جلوگیری می کند‌.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: یکی از انگیزه هایی که می تواند به بازگشت فرد بهبودیافته از اعتیاد به جامعه کمک کند؛ اشتغال است که فرد را دلگرم و از لغزش دوباره او به سمت مواد مخدر جلوگیری می کند‌.

۲۸ دی ۱۴۰۱