چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۴:۴۸:۰۰

تأکید معاون استاندار اصفهان بر تکمیل و ارتقای زیرساخت ها در محورهای توسعه دهنده استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همگام و متوازن با توسعه استان در حوزه های دانش بنیان، گردشگری و صنایع دستی بایستی شاهد تکمیل و ارتقای زیرساخت ها در این حوزه ها باشیم و مدیریت استان برای تکمیل زیرساخت ها عزم خود را جزم کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: همگام و متوازن با توسعه استان در حوزه های دانش بنیان، گردشگری و صنایع دستی بایستی شاهد تکمیل و ارتقای زیرساخت ها در این حوزه ها باشیم و مدیریت استان برای تکمیل زیرساخت ها عزم خود را جزم کرده است.

۲۹ دی ۱۴۰۱