یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۱:۱۷:۴۳

تأکید معاون استاندار اصفهان بر عدم بارگذاری جدید برمنابع آبی استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر لزوم عدم بارگذاری جدید برمنابع آبی استان بالاخص حوضه زاینده رود تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر لزوم عدم بارگذاری جدید برمنابع آبی استان بالاخص حوضه زاینده رود تأکید کرد.

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲