چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۵:۳۷:۱۷

تأکید معاون استاندار اصفهان بر منشأیابی و ارائه طرح کنترل آلودگی هوا در شهرک صنعتی سجزی

کارگروه مدیریت بحران استانداری اصفهان با هدف بررسی عوامل آلودگی هوا و کنترل میزان آلایندگی در شهرک صنعتی سجزی برگزار شد.

کارگروه مدیریت بحران استانداری اصفهان با هدف بررسی عوامل آلودگی هوا و کنترل میزان آلایندگی در شهرک صنعتی سجزی برگزار شد.

۲۵ آبان ۱۴۰۱