یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۰:۳۴:۰۲

تأکید معاون استاندار اصفهان بر هماهنگی تمامی فعالیتهای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در حوزه‌ مبارزه با مواد مخدر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان زنجیر شدن و هماهنگی تمامی فعالیتهای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با یکدیگر را لازم و ضروری دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان زنجیر شدن و هماهنگی تمامی فعالیتهای سازمان‌های دولتی و غیر دولتی با یکدیگر را لازم و ضروری دانست.

۲۶ خرداد ۱۴۰۲