سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۳۳:۳۳

تأکید معاون استاندار اصفهان بر همسو شدن پایان‌نامه‌های دانشجویی با امور پژوهشی استان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: در سال‌جاری بخشی از نیازهای پژوهشی استان در پایان‌نامه‌های دانشجویی و به صورت نظام‌مند تعریف شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: در سال‌جاری بخشی از نیازهای پژوهشی استان در پایان‌نامه‌های دانشجویی و به صورت نظام‌مند تعریف شوند.

۳۱ تیر ۱۴۰۲