یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۵۴:۵۹

تأکید معاون استاندار اصفهان نسبت به تسریع در تهیه طرح های شهری

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در جلسه کمیسیون ماده پنج، بر تسریع در تهیه طرح های شهری و پاسخگویی به موقع دستگاه های مربوطه، تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در جلسه کمیسیون ماده پنج، بر تسریع در تهیه طرح های شهری و پاسخگویی به موقع دستگاه های مربوطه، تأکید کرد.

۸ آبان ۱۴۰۱