چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۴۲:۵۰

تأکید معاون استاندار بر برپایی نمایشگاه معرفی و ارائه خدمات تشکل‌های مردمی در اصفهان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: باید نمایشگاهی برای معرفی و ارائه خدمات تشکل‌های مردمی این استان ایجاد شود تا ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد بهتر به منصه ظهور برسد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: باید نمایشگاهی برای معرفی و ارائه خدمات تشکل‌های مردمی این استان ایجاد شود تا ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد بهتر به منصه ظهور برسد.

۱۲ مهر ۱۴۰۲