پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۰۹:۰۶:۵۸

تاکید استاندار اصفهان بر سواد آموزی و کاهش تعداد افراد بی‌سواد در استان

دکتر مرتضوی گفت: شناسایی و حساس سازی جمعیت مخاطب و دعوت آنها به این سمت که با یک انگیزه وارد کارزار سوادآموزی شوند بسیار مهم است.

دکتر مرتضوی گفت: شناسایی و حساس سازی جمعیت مخاطب و دعوت آنها به این سمت که با یک انگیزه وارد کارزار سوادآموزی شوند بسیار مهم است.

۲۱ اسفند ۱۴۰۱