پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۴۸:۴۳

تاکید استاندار بر استمرار پاسخگویی مسئولان از طریق سامانه ۱۱۱(سامد)

استاندار اصفهان بر استمرار پاسخگویی مسئولان از طریق سامانه ۱۱۱ و پاسخگویی وی به درخواست های تلفنی مردم به صورت مستقیم و بی پرده از طریق سامد تاکید کرد.

استاندار اصفهان بر استمرار پاسخگویی مسئولان از طریق سامانه ۱۱۱ و پاسخگویی وی به درخواست های تلفنی مردم به صورت مستقیم و بی پرده از طریق سامد تاکید کرد.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱