شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱
۲۲:۰۶:۵۸

تاکید بر نقش خدمت رسانی مجتمع های بین راهی در کاهش تصادفات

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به تجربه و حسب گزارش های دستگاه های متولی، هر کجا که مجتمع های بین راهی توانسته اند خدمات مطلوبی به مسافران ارائه دهند با کاهش تصادفات مواجه بوده ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به تجربه و حسب گزارش های دستگاه های متولی، هر کجا که مجتمع های بین راهی توانسته اند خدمات مطلوبی به مسافران ارائه دهند با کاهش تصادفات مواجه بوده ایم.

۳۰ آبان ۱۴۰۱