شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۵:۵۱:۵۵

تاکید رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر طراحی برنامه جامع کاهش آلایندگی شهر اصفهان

رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر طراحی برنامه جامع کاهش آلایندگی شهر اصفهان تأکید نمود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر طراحی برنامه جامع کاهش آلایندگی شهر اصفهان تأکید نمود.

۳۰ دی ۱۴۰۱