چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۰۷:۰۹:۴۲

تاکید معاون استاندار اصفهان بر جمع بندی کلیه تعهدات طرح نهضت ملی مسکن تاپایان سال ۱۴۰۳

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در نشست شورای مسکن استان مقرر شد؛ تا پایان سال ۱۴۰۳ کلیه تعهدات طرح نهضت ملی مسکن با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان به جمع بندی برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در نشست شورای مسکن استان مقرر شد؛ تا پایان سال ۱۴۰۳ کلیه تعهدات طرح نهضت ملی مسکن با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان به جمع بندی برسد.

۱۱ اسفند ۱۴۰۱