جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۷:۱۰

تاکید معاون استاندار اصفهان بر شبکه سازی مواکب اربعین حسینی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اربعین حسینی بزرگترین نقطه مشترک است که شبکه قوی دینی را ایجاد می کند و این شبکه قوی دینی باید هر روز منسجم تر شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اربعین حسینی بزرگترین نقطه مشترک است که شبکه قوی دینی را ایجاد می کند و این شبکه قوی دینی باید هر روز منسجم تر شود. 

۲۲ اسفند ۱۴۰۱