پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۸:۳۷:۰۵

تاکید معاون استاندار بر ضرورت جوانگرایی در حوزه های مدیریتی/از عملکرد مدیران جوان انتخاب شده خرسندیم

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های جوانان در بخش های مدیریتی و تصمیم سازی، از عملکرد فرمانداران جوان انتخاب شده در این دولت ابراز خرسندی کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های جوانان در بخش های مدیریتی و تصمیم سازی، از عملکرد فرمانداران جوان انتخاب شده در این دولت ابراز خرسندی کرد.

۱۱ اسفند ۱۴۰۱