جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۰۱:۱۳:۴۴

تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان بر بهره گیری از ظرفیت های گردشگری کاروانسرای تاریخی مادرشاه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از مجموعه کاروانسرای مادرشاه بازدید کرد و در جریان روند اجرای این طرح توسعه گردشگری قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از مجموعه کاروانسرای مادرشاه بازدید کرد و در جریان روند اجرای این طرح توسعه گردشگری قرار گرفت.

۷ آبان ۱۴۰۱