یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۳:۲۲:۴۹

تبیین اقدامات اقتصادی مدیریت استان در حوزه اشتغال و معیشت در آیین بهره برداری از پروژه های شهرستان مبارکه

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در شهرستان مبارکه، پروژه های این شهرستان افتتاح شد.

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در شهرستان مبارکه، پروژه های این شهرستان افتتاح شد.

۲۰ بهمن ۱۴۰۱