یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
۲۱:۳۹:۰۶

تبیین دستورالعمل وزارت کشور در حوزه عفاف و حجاب در شورای اداری استان

دومین شورای اداری استان در سال ۱۴۰۲، در راستای تبیین دستورالعمل وزارت کشور در حوزه عفاف و حجاب برگزار شد.

دومین شورای اداری استان در سال ۱۴۰۲، در راستای تبیین دستورالعمل وزارت کشور در حوزه عفاف و حجاب برگزار شد.

۱۵ فروردین ۱۴۰۲