دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲
۰۰:۳۲:۰۳

تبیین ظرفیت های عظیم اقتصادی استان اصفهان در پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان با سه رویکرد «تبیین گذشته اصفهان» «حال سرمایه‌گذاری» و «آینده اصفهان» در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو ۲۰۲۳ حضور یافت.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان با سه رویکرد «تبیین گذشته اصفهان» «حال سرمایه‌گذاری» و «آینده اصفهان» در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو ۲۰۲۳ حضور یافت.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲