چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۳:۴۳:۳۳

تثبیت اشتغال بیش از ۵ هزار نفر در استان اصفهان؛ ثمره یک جلسه ستاد تسهیل

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان با بررسی پرونده چند واحد بزرگ تولیدی، اشتغال بیش از پنج هزار نفر تثبیت شد.

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان با بررسی پرونده چند واحد بزرگ تولیدی، اشتغال بیش از پنج هزار نفر تثبیت شد.

۲۸ شهریور ۱۴۰۱