چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
۱۵:۱۴:۲۱

تجدید بیعت نمایندگان اقشار مختلف مردم استان اصفهان با رهبر معظم انقلاب

تجدید بیعت نمایندگان اقشار مختلف مردم استان اصفهان با رهبر معظم انقلاب

تجدید بیعت نمایندگان اقشار مختلف مردم استان اصفهان با رهبر معظم انقلاب

۲۲ آبان ۱۴۰۱