سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
۲۲:۰۰:۱۹

تجلیل از برترین های صنعتی اصفهان

تجلیل از برترین های صنعتی اصفهان با حضور استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور اقتصادی

تجلیل از برترین های صنعتی اصفهان با حضور استاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور اقتصادی

۷ آبان ۱۴۰۱