شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۵۷:۰۴

تجلیل از شوراهای آموزش و پرورش برتر شهرستان‌های استان با حضور استاندار اصفهان

در گردهمایی فرمانداران استان با حضور استاندار اصفهان از شوراهای آموزش و پرورش برتر شهرستان‌های استان تجلیل شد.

در گردهمایی فرمانداران استان با حضور استاندار اصفهان از شوراهای آموزش و پرورش برتر شهرستان‌های استان تجلیل شد.

۳ خرداد ۱۴۰۲