جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
۰۹:۴۰:۵۲

تحقق نگاه عدالت محور در امر ورزش با تشکیل شورای تربیت بدنی و ورزش در شهرستان های استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: باتوجه به وسعت و گستردگی استان و نگاه عدالت محوری که در حوزه ورزش به دنبال تحقق آن هستیم؛ تشکیل جلسات شورای تربیت بدنی و ورزش شهرستان های استان در دستور کار قرار بگیرد.

استاندار اصفهان گفت: باتوجه به وسعت و گستردگی استان و نگاه عدالت محوری که در حوزه ورزش به دنبال تحقق آن هستیم؛ تشکیل جلسات شورای تربیت بدنی و ورزش شهرستان های استان در دستور کار قرار بگیرد.

۷ مهر ۱۴۰۱