چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۰۶:۱۶:۱۴

تشریح ابعاد حضور اتباع خارجی قانونی و غیرقانونی در استان توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اراده سازماندهی و مدیریت اتباع خارجی در کشور و استان بسیار قوی است و این موضوع تا حصول نتیجه با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: اراده سازماندهی و مدیریت اتباع خارجی در کشور و استان بسیار قوی است و این موضوع تا حصول نتیجه با جدیت دنبال خواهد شد.

۱۸ مهر ۱۴۰۲