پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
۱۰:۴۷:۳۹

تشریح جزئیات صدور مجوز ایجاد دهکده لجستیک (بندر خشک) در اصفهان

تشریح جزئیات صدور مجوز ایجاد دهکده لجستیک (بندر خشک) در اصفهان پس از ۱۰ سال توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

تشریح جزئیات صدور مجوز ایجاد دهکده لجستیک (بندر خشک) در اصفهان پس از ۱۰ سال توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

۱۳ بهمن ۱۴۰۱