چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۵۰:۵۴

تشکیل قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان با حضور مشاور عالی وزیر کشور/ موضوع جوانی جمعیت به مرز بحران رسیده است

ششمین جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان با حضور مشاور عالی وزیر کشور در حوزه جمعیت، استاندار اصفهان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

ششمین جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان با حضور مشاور عالی وزیر کشور در حوزه جمعیت، استاندار اصفهان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و سایر اعضاء برگزار شد.

۱۸ خرداد ۱۴۰۲