سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۴:۱۵

تشکیل کارگروه گندم و آرد استان با حضور مشاور وزیر اقتصاد/ تأکید بر ترمیم اقتصاد نانوایان و برخورد قاطع با تخلفات

کارگروه گندم و آرد استان با حضور مشاور وزیر اقتصاد، استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضا برگزار شد.

کارگروه گندم و آرد استان با حضور مشاور وزیر اقتصاد، استاندار اصفهان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و سایر اعضا برگزار شد.

۱۷ خرداد ۱۴۰۲