جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۵۸:۲۹

تصویب اجرای شهرک گلخانه ای در شهرستان سمیرم

در جلسه کارگروه ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان سمیرم تصویب شد.

در جلسه کارگروه ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد شهرک گلخانه ای در شهرستان سمیرم تصویب شد.

۲۱ شهریور ۱۴۰۱