جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۴۴:۴۰

تصویب یک هزار و ۹۵۰ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع استان تا پایان سال گذشته

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یک هزار و ۹۵۰ مصوبه از ابتدای دولت و یک هزار و ۵۰۰ مصوبه در سال ۱۴۰۱ نتیجه برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یک هزار و ۹۵۰ مصوبه از ابتدای دولت و یک هزار و ۵۰۰ مصوبه در سال ۱۴۰۱ نتیجه برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان است.

۱۷ فروردین ۱۴۰۲