شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۳:۰۸:۴۹

تصویب ۱۵ فرصت جدید سرمایه‌گذاری در استان اصفهان

در نشست شورای بررسی فرصت های سرمایه‌گذاری استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان برگزار شد، ۱۵ فرصت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان به تصویب رسید.

در نشست شورای بررسی فرصت های سرمایه‌گذاری استان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان برگزار شد، ۱۵ فرصت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان به تصویب رسید.

۲ اسفند ۱۴۰۱