چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۰:۳۲:۲۰

تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان به دلیل آلودگی هوا

آلودگی هوا برای دومین روز متوالی اصفهان را به تعطیلی کشاند.

آلودگی هوا برای دومین روز متوالی اصفهان را به تعطیلی کشاند.

۲۲ آذر ۱۴۰۱