شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۱:۴۴:۲۸

تقدیر وزیر کشور از استاندار اصفهان به جهت برتری در حوزه مدیریت بحران

دکتر احمد وحیدی وزیر کشور از استاندار اصفهان بعنوان یکی از استانداران برتر کشور در حوزه مدیریت بحران تقدیر کرد.

دکتر احمد وحیدی وزیر کشور از استاندار اصفهان بعنوان یکی از استانداران برتر کشور در حوزه مدیریت بحران تقدیر کرد.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲