چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۲۰:۴۰:۴۵

تمدید مهلت شرکت در رویداد ملی و استانی جمعیت

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اصفهان از تمدید مهلت ارسال آثار شرکت در رویداد جایزه ملی و استانی جمعیت تا تاریخ ده اردیبهشت ماه خبر داد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اصفهان از تمدید مهلت ارسال آثار شرکت در رویداد جایزه ملی و استانی جمعیت تا تاریخ ده اردیبهشت ماه خبر داد.

۵ اردیبهشت ۱۴۰۲