یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
۲۰:۳۵:۲۳

تهيه سند توسعه فعاليت های كشاورزی باتوجه به وضعيت استان در مباحث انرژی و آب ضروری است

در راستای بررسی درخواست های مرتبط با خارج از محدوده شهرها و روستاها، جلسه گروه كاری تلفيق امور زيربنايی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشكيل شد.

در راستای بررسی درخواست های مرتبط با خارج از محدوده شهرها و روستاها، جلسه گروه کاری تلفیق امور زیربنایی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شد.

۱ آبان ۱۴۰۱