جمعه ۱۰ آذر ۱۴۰۲
۱۹:۳۳:۴۸

توزیع ۷۰۰ کیت آموزشی در مدارس مناطق محرم استان/اصفهان پیشران کار خیر در حوزه آموزش و پرورش کشور است

استاندار اصفهان گفت: برای ما باعث افتخار و مسّرت است که خیرین مدرسه ساز علاوه بر ساخت مدارس در حوزه تامین تجهیزات آموزشی نیز فعال هستند.

استاندار اصفهان گفت: برای ما باعث افتخار و مسّرت است که خیرین مدرسه ساز علاوه بر ساخت مدارس در حوزه تامین تجهیزات آموزشی نیز فعال هستند.

۲۹ شهریور ۱۴۰۱