پنج شنبه ۹ آذر ۱۴۰۲
۱۷:۲۹:۰۶

توسعه گردشگری شهرستان فریدونشهر در چارچوب حفظ فرهنگ اصیل مردم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جریان چهاردهمین سفر شهرستانی کاروان خدمت دولت مردمی، با نخبگان شهرستان فریدونشهر دیدار و گفتگو کرد و بر توسعه زیرساخت های گردشگری و حفظ فرهنگ اصیل مردم این شهرستان تاکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جریان چهاردهمین سفر شهرستانی کاروان خدمت دولت مردمی، با نخبگان شهرستان فریدونشهر دیدار و گفتگو کرد و بر توسعه زیرساخت های گردشگری و حفظ فرهنگ اصیل مردم این شهرستان تاکید کرد.

۲۱ مهر ۱۴۰۱