شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
۰۶:۲۸:۵۸

تیزر|هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|شهرستان نطنز

تیزر|هفدهمين سفر شهرستانی استاندار اصفهان|شهرستان نطنز

تیزر|هفدهمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان|شهرستان نطنز

۲۸ آذر ۱۴۰۱